Novinky

Usnesení vlády č. 913/2015 (zrušené usnesení)

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • SMART Governance
  • Společný nákup
  • Pravidla Společného nákupu

Usnesení vlády k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020.

Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.


Usnesení vlády České republiky

Dne 9. 11. 2015 byl usnesením vlády č. 913 schválen rámcový harmonogram centrálního nákupu státu pro roky 2016 až 2020: UV č. 913/2015 - Usnesení vlády (.PDF, 133 kB).

Kromě rámcového harmonogramu materiál k usnesení vlády dále obsahuje informace o dosavadním průběhu příprav centrálního nákupu státu a zhodnocení fungování a účinnosti resortních systémů centralizovaného zadávání včetně návrhu na rozdělení kompetencí za správu resortních systémů centralizovaného zadávání mezi Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj. V neposlední řadě se materiál zaměřuje i na problematiku zajištění technického řešení IT podpory centrálního nákupu státu a možného využití funkcionalit Národního elektronického nástroje pro tyto účely.

Příloha k UV:

UV č. 913/2015 - Příloha 1 - Informace o stavu příprav CNS (.PDF, 587 kB)

Doporučované

Nejčtenější