Novinky

Ministerstvo financí začíná zveřejňovat informace vyžadované SMĚRNICÍ RADY 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Rozpočtové rámce
  • Směrnice 2011/85/EU
  • Směrnice EU

Ministerstvo financí od 28. února začíná na svých internetových stránkách postupně zveřejňovat informace vyžadované SMĚRNICÍ RADY 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Mezi nově publikované informace o vládním sektoru patří zejména fiskální údaje za jeho jednotlivé složky, údaje o podmíněných závazcích (PPP, garancích a úvěrech v selhání), daňových úlevách, držených majetkových účastech a závazcích veřejných korporací. Zároveň je zveřejněn metodický popis přechodu mezi nově publikovanými fiskálními údaji a metodikou ESA 95. Nad rámec požadavků směrnice je pak zveřejněn seznam institucionálních jednotek zařazených do veřejného sektoru. Veškeré výše uvedené informace budou pravidelně aktualizovány a doplňovány v souladu se zveřejněným publikačním kalendářem.

Zdroj: MF - 06 - sekce VEŘEJNÉ ROZPOČTY

Doporučované

Nejčtenější