Novinky

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Metodiky křížových kontrol – PAP ze dne 20. října 2014

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • PAP
 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Účetní reforma
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Účetní doklady
 • Křížové kontroly PAP
 • Kompetenční centrum IISSP
 • Účetní výkaznictví státu

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP).

KC IISSP publikuje aktualizaci dokumentu Metodika křížových kontrol – PAP verze 1.5 ze dne 20. října 2014.

Verze 1.5 obsahuje následující změny:

 • Zrušení vybraných křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK:
  KKR1 – pohledávky/závazky místních a ústředních institucí - ID vazby 31010, 31011, 31020, 31021, 31090, 31091, 31100, 31101, 31122, 31123, 31124, 31125, 31126, 31127, 31128, 31129
 • Aktualizace vybraných křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK:
  KKR1 – náklady/výnosy místních a ústředních institucí na finanční dary - ID vazby 32007, 32011, 32016, 32018
 • formální úpravy v dokumentu

Soubor ke stažení - CSÚIS - Metodické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Doporučované

Nejčtenější