Novinky

Vybrané účetní jednotky, které budou předávat Pomocný analytický přehled v roce 2013

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • PAP
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

Vybrané účetní jednotky, které budou předávat Pomocný analytický přehled v roce 2013

Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu a že nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013. Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.

Tabulka: Vybrané účetní jednotky a předávání PAP v roce 2013
Druh vybrané účetní jednotky Předávají PAP Nepředávají PAP Srovnání s rokem 2012
Organizační složky státu Ano x Beze změny
Státní fondy Ano x Beze změny
Pozemkový fond ČR Ano x Beze změny
Státní příspěvkové organizace Ano x Změna
příspěvkové organizace úř malé (0 – 100 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv) Ano x Změna: od 1. 1. 2013
předávají PAP všechny
státní příspěvkové organizace
příspěvkové organizace úř velké (100 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv a více) Ano x Beze změny
Kraje Ano x Beze změny
Obce * Obce, jejichž počet obyvatel je k 1.1.2012 roven
nebo vyšší než 3000
Obce, jejichž počet obyvatel je k 1.1.2012 nižší než 3000 Beze změny
obce malé (0 - 999 obyvatel) x Ano Beze změny
obce střední (1000 - 2999 obyvatel) x Ano Beze změny
obce velké (3000 obyvatel a více) Ano x Beze změny
Dobrovolné svazky obcí x Ano Beze změny
Regionální rady regionů soudržnosti Ano x Beze změny
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem
je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí
aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2011 a
zároveň k 31. 12. 2012 jsou rovna nebo
vyšší než 100 milionů Kč
aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. 12. 2011
nebo k 31. 12. 2012 výši 100 milionů Kč
Beze změny
příspěvkové organizace mř malé (0 – 10 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv) x Ano Beze změny
příspěvkové organizace mř střední (10 – 100 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv) x Ano Beze změny
příspěvkové organizace mř velké (100 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv a více) Ano x Beze změny
Zdravotní pojišťovny x Ano Beze změny

* počet obyvatel podle stavu k 1. lednu 2012 je zveřejněn ČSÚ na internetových stránkách, poslední aktualizace ke dni 31.5.2012, http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012 .

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit: Přehled vybraných účetních jednotek, které budou předávat PAP v roce 2013; publikováno 14.09.2012, aktualizováno 2.1.2013

 

Doporučované

Nejčtenější