Novinky

CSÚIS - Právní předpisy - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky - 2013

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • PAP
 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Účetní reforma
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Účetní jednotky
 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013.                                                         

OBSAH - pro rok 2013

Platné České účetní standardy - pro rok 2013

 • TABULKA - Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky v e Finančních zpravodajích účinných ke dni 1. ledna 2013
 • TABULKA – Přehledu znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinných ke dni 1. ledna 2013
 • Bodová znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2013
 • Úplná znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2013 – s vyznačením změn
 • Platná znění všech Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platných pro rok 2013 – bez vyznačení změn
   Nové 15.01.2013

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit:; publikováno 11.1.2013/doplněno: 15.01.2013

Doporučované

Nejčtenější