Novinky

Co se skrývá za zkratkou CCI?

samostatné oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra
samostatné oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Eurozóna
  • Euro
  • Zahraniční sektor
  • Národní koordinační skupina pro zavedení eura
  • Zavedení eura

Závažné hospodářské problémy, které postihly některé země eurozóny, vyvolaly na evropské úrovni řadu iniciativ usilujících o prohloubení finanční, fiskální a ekonomické integrace. Jedním z návrhů, jejichž realizace by v dohledné době měla přispět k užší koordinaci hospodářských politik, a to zejména mezi členy eurozóny, je i tzv. nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost (Convergence and Competitiveness Instrument), uváděný často pod zkratkou CCI. Představen byl poprvé v materiálu Blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union, který Evropská komise přijala v listopadu 2012 jako jeden z podkladů pro tzv. zprávu čtyř prezidentů Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii.

V návrhu Komise je CCI je postaven na dvou pilířích:

  • Smluvní ujednání obsahující důležité strukturální reformy, které se členské země zavazují realizovat v daných časových lhůtách.
  • Určitá finanční podpora z evropské úrovně, která by usnadňovala realizaci reforem obsažených v těchto smluvních ujednáních.

 

Souvisejí - celý článek - Co se skrývá za zkratkou CCI?

Doporučované

Nejčtenější