Novinky

Informace o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Živelní pohromy
  • Povodně
  • Povodňové škody
  • Metodika
  • Odhad nákladů
  • Regulace

Vzhledem k aktuální povodňové situaci zveřejňuje Ministerstvo financí informace o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou. Jedná se o metodiku pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v daném území. Metodika obsahuje veškeré potřebné informace například ke zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku či rozčlenění příslušnosti ministerstev ke shromažďování podkladů pro rozhodování o státní pomoci a další.

Informace o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou naleznete v sekci Veřejný sektor/Podpora z národních zdrojů/Živelní pohromy.

Doporučované

Nejčtenější