Novinky

Agregátní statistika SSD - 1.1.2013

Agregátní statistika spořicích státních dluhopisů k 1. 1. 2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Řízení státního dluhu
  • Souhrnná statistika
  • Soukromý sektor
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Statistika SSD
  • Veřejný sektor
  • Finanční trh

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou agregátní statistiku ke dni 1. 1. 2013 pro všechny doposud vydané spořicí státní dluhopisy. Naleznete zde například strukturu emisí dle počtu držitelů a držených kusů spořicích státních dluhopisů, členění domácích fyzických osob dle věku či pohlaví držitelů a v neposlední řadě také srovnání jednotlivých sérií emisí dle typu dluhopisu.

 

Detail aktuality

Zdroj: MF - odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Doporučované

Nejčtenější