Novinky

Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní

samostatné oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra
samostatné oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra

Vydáno

Ministerstvo financí předložilo koncem měsíce října 2011 vládě ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. V souladu s Programovým prohlášením vlády jsou hlavními principy návrhu posílení sdílených daní obcí a snížení disproporcí v příjmech na obyvatele mezi obcemi.

Na základě dosaženého koaličního kompromisu byla Ministerstvem financí zpracována varianta změny zákona o rozpočtovém určení daní, kterou dnes schválila vláda:

 • Návrhem se zvyšuje objem sdílených daní obcí ze státního rozpočtu o 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč by představoval dosavadní příspěvek na školství poskytovaný z kapitoly VPS).
 • Nadále bude zachováno oddělení propočtu největších měst (Prahy, Plzně, Ostravy a Brna) prostřednictvím vlastních přepočítacích koeficientů. Pokles sdílených daní u největších 4 měst v porovnání s objemem sdílených daní vyplývajícím z platné konstrukce v úhrnu o 1,1 mld. Kč. Z tohoto poklesu bude snížení u hl. m. Prahy činit 0,65 mld. Kč. Celkový pokles o 0,45 mld. Kč u měst Plzně (90 mil. Kč), Ostravy (158 mil. Kč) a Brna (203 mil. Kč) bude procentuálně vyvážený ve vztahu k objemu jejich příjmů ze sdílených daní. Použije se shodný přepočítací koeficient u těchto tří měst. Kompenzace ke krytí předpokládaného poklesu sdílených daní poskytnuty nebudou.
 • Váha kritéria celkové rozlohy katastrálních území obce se návrhem nemění (zůstává ve výši 3 %), dochází však k významné změně, pokud jde o rozsah, v jakém je katastrální území obce promítnuto do propočtu. Výměra, která je zohledněna v propočtu, se návrhem omezuje maximálně na plochu 3 hektary na obyvatele. Důvodem pro toto opatření je dlouhodobá kritika existujících neopodstatněných extrémů v daňových příjmech některých obcí, které získávají vlivem značné výměry katastrálních území. K poklesům příjmů v porovnání s modelem současného systému sdílených daní takto dochází u 378 obcí, a to zejména v nejnižších velikostních kategoriích.
 • Na základě zadání Programového prohlášení byla předkladatelem zkoumána také vhodnost kritérií uplatněných při přerozdělení sdílených daní. Návrh obsahuje zvýšení váhy kritéria (prostého) počtu obyvatel na 10 % (dnes 3 %), nově se navrhuje zapojení kritéria počtu žáků ZŠ a dětí MŠ s váhou 7 %.
 • Hodnota výnosu na obyvatele, zjištěná jako průměr výnosů za jednotlivé obce v rámci sledovaných velikostních kategorií, bude na úrovni 9 tis. Kč nebo vyšší.

Účinnost právní úpravy se navrhuje od počátku roku 2013.

Související informace

Prezentace - Návrh na změnu RUD (.PDF, 255 kB)

 • Prezentace - Návrh na změnu RUD (kompromisní návrh)
  Zdroj: MF - oddělení 102 - Komunikace; publikováno 23.5.2012; ke stažení ve formátu PDF 

Tabulka - Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD (.XLS, 1557 kB)

 • Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD
 • Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; publikováno 23.5.2012; ke stažení ve formátu Excel

Doplňující informace k novele RUD - změna daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

 • Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; publikováno 23.5.2012

Doporučované

Nejčtenější