Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD

oddělení 7601 - Sekretariát a protokol
oddělení 7601 - Sekretariát a protokol

Vydáno

 • Rozpočtové určení daní
 • Příjmy obcí

Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD

Ministerstvo financí zveřejňuje Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD. Jedná se o návrh nového RUD ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou PČR:

Výchozí parametry a poznámky k propočtu

Výchozí parametry

 • Propočet vychází z predikce sdílených daní v objemu 117,5 mld. Kč (současný systém RUD). V návrhu nového RUD je tento objem navýšen o částku 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč - dosavadní příspěvek na školství v kapitole VPS uvolňovaný v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí resp. hl. m. Prahy).
 • Údaje o počtech zaměstnanců a výměře katastrálních území obcí použitých pro propočet odrážejí stav k 1. lednu 2011 a vychází z bilance počtu obyvatel Českého statistického úřadu resp. dat zpracovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ poskytnuté MŠMT jsou podle stavu k 30.9.2011.

Praha

 • V případě hl. m. Prahy jsou výstupem propočtu pouze sdílené daně , které dostává Praha jako obec (nejsou tedy započteny sdílené daně, které Praha získává jako kraj).

Poznámky:

Sdílené daňové příjmy zahrnují:

 • DPH (§4 odst. 1 písm. b) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§4 odst. 1 písm. c) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou (§4 odst. 1 písm. d) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daně z příjmů právnických osob (§4 odst. 1 písm. f) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. e) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Propočet nezahrnuje:

 • výnos daně z nemovitostí (§4 odst. 1 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. g) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec (§4 odst. 1 písm. h) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Výsledné hodnoty byly zaokrouhleny na celé tisíce.

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, publikováno 25.7.2012

Doporučované

Nejčtenější