Novinky

Ministerstvo financí informuje o jmenování nových členů Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem ke dni 16. května 2011

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

Vzhledem k uplynutí funkčního období paní prof. Ing. Libuše Müllerové, CSc., a pana Ing. Zdeňka Lišky v Prezidiu Rady pro veřejný dohled nad auditem dnem 15. května 2011 došlo ke jmenování nových členů Prezidia Rady.

Ministr financí po dohodě s Českou národní bankou jmenoval novým členem Prezidia Rady pana prof. Ing. Evžena Kočendu, Ph.D., M.A., z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a opětovně jmenoval pana Ing. Zdeňka Lišku, generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Funkční období obou nově jmenovaných členů Prezidia Rady je šestileté, počínajíc dnem 16. května 2011 a končíc dnem 15. května 2017.

Doporučované

Nejčtenější