Novinky

Daňová statistika za roky 2005 - 2009

odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Ministerstvo financí
  • Generální ředitelství cel
  • Daň
  • Daňová a celní správa
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Daňová statistika
  • Daně a cla

Vláda na svém jednání dne 8. února 2010 vzala na vědomí krátkodobá opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků schválená Radou hospodářské a sociální dohody dne 2. února 2010. Uložila členům vlády plnit úkoly vyplývající z předmětných opatření v součinnosti se sociálními partnery. Jedním z těchto úkolů byla i příprava vybudování systému „Daňové statistiky“ postavené na zpracování a agregaci daňových přiznání a hlášení o výši zaplaceného pojistného.

Pojem „Daňová statistika“ víceméně zahrnuje roční přehledy ex-post o vývoji inkasa jednotlivých daní dle nastavených kritérií jako například geografická poloha, odvětvová klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), počty poplatníků, počty daňových přiznání, právní forma podnikání a dle dalších položek získaných agregací údajů z daňových přiznání a skutečného inkasa daní vedeného na účtech u ČNB.

Roční přehledy budou průběžně aktualizovány.

Materiál byl zpracován ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím a s Generálním ředitelstvím cel.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější