Novinky

České nestátní neziskové organizace (NNO) budou moci hledat partnery v zahraničí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

České neziskovky budou moci hledat partnery v zahraničí

Nadace rozvoje občanské společnosti představuje jedinečný portál, který poskytne základ databázi českých a norských NNO pro výměnu informací

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Norským helsinským výborem (NHV) dne 31. 12. 2010 spustila první oficiální kontaktní místo pro české a norské neziskové organizace. Portál Project Partners Network bude shromažďovat a centralizovat informace o jejich činnosti, aby oběma stranám usnadnil hledání partnerů se společnými oblastmi zájmu.

Na základě našich zkušeností z administrace Blokového grantu pro NNO, jehož prostřednictvím se pro Českou republiku podařilo získat téměř 9,5 milionů EUR, podpořit 122 organizací a 181 projektů, jen 5 z nich realizuje svůj záměr v partnerství s organizacemi z dárcovských států. Výměna zkušeností a informací je přitom pro úspěch jednotlivých aktivit zásadní a do dnešního dne neexistoval žádný systém, jak mezi sebou tyto organizace propojit,“ - říká Bojan Šuh, programový ředitel NROS.

Mezinárodní partnerství je stále pro mnoho českých neziskových organizací novou neprozkoumanou oblastí. Během naší osmnáctileté historie jsme neadministrovali program, který by byl postaven na mezinárodní spolupráci. Mnoho malých nebo středně velkých neziskových organizací s lokální působností nemá dostatek know-how na to, aby získaly partnera, i když o něj mají zájem a často i značný potenciál pro realizaci hodnotného projektu,“ - dodává Ladislava Šebestová, programová manažerka NROS.

Webový portál Project Partners Network (http://www.ppnet.org/), který je zpracován v českém, anglickém i norském jazyce, se stává prostorem pro virtuální setkávání a komunikaci zájemců o navázání přeshraničního partnerství. Portál poskytuje základní informace o Finančních mechanismech EHP/Norska v České republice a o více jak 150 českých nestátních neziskových organizacích, norských partnerech, o 235 dokončených projektech, které byly v posledních letech financované ze zdrojů Finančních mechanismů EHP/Norska.

Na portále jsou zveřejněny poutavé fotografie z realizovaných projektů či fotografie přírodních krás jak z České republiky, tak z Norska. Nestátní neziskové organizace jistě ocení sekci, ve které jsou umístěny inspirativní výstupy z dokončených projektů, které umožní sdílení příkladů dobré praxe a předávání know-how. Registrovaní uživatelé budou mít přístup k více detailnímu vyhledávání organizací a budou zde moci představit sami sebe jako potenciální partnery, prezentovat své nápady a inspiraci pro možné budoucí partnerské projekty. Příznivci a zájemci se mohou na stránkách též zaregistrovat do sociálních sítí Facebook či Twitter.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je jednou z nevýznamnějších českých nadací s takřka dvacetiletou tradicí. Svojí činností úspěšně podporuje odpovědnost občanů za věci veřejné a rozvoj neziskového sektoru v České republice. Od svého vzniku podpořila téměř 4 500 projektů, mezi něž rozdělila přes 1,5 miliardy korun. NROS poskytuje nadační příspěvky v rámci grantových programů ze zdrojů Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, ale i ze zdrojů soukromých či firemních. Je také jedinou českou nestátní organizací, která drží ke správě evropských zdrojů certifikaci EDIS.

Nadace rozvoje občanské společnosti také realizuje vlastní projekty a snaží se vytvářet zdravé legislativní a finanční prostředí pro práci neziskových organizací, včetně jejich dalšího vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje zejména dětem a mladým lidem, kterým pomáhá v jejich osobním rozvoji, vzdělávání, životních dovednostech a v aktivním přístupu k občanské společnosti. Podrobnější informace o NROS a jejích činnostech naleznete na http://www.nros.cz/.

Norský helsinský výbor

Nezisková organizace, jejímž cílem je podpora dodržování lidských práv na národní i mezinárodní úrovni. Činnost NHV je založena na Helsinské deklaraci, kterou v roce 1975 podepsalo třicet šest evropských a severoamerických států. NHV se soustředí zejména na Evropu, Severní Ameriku a středoasijské země. Mezi hlavní činnosti Výboru patři monitoring a dokumentace dodržování lidských práv, podpora demokratických procesů, vzdělávání a účast na mezinárodních procesech. Podrobnější informace o činnostech Norského helsinského výboru naleznete na http://www.nhc.no/.

Doporučované

Nejčtenější