Novinky

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 2. cyklus

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Zahraniční sektor

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 2. cyklus
Pořadové číslo EČ CH PF Název projektu Název žadatele Celkové náklady Schválená výše grantu Výše grantu
1. PF - 006 Přenos know-how v oblasti kvality a poradenstvív EZ; využití dlouhodobé spolupráce PRO-BIO (CZ) a FiBL (CH) PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 1 442 000 1 297 800 90%
2. PF - 007 Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů ve zdravotnických zařízeních - zkušenosti z využívání mezinárodních standardů pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku GS1 Czech Republic 869 067 521 440 60%
3. PF - 010 Together for the Environment Envi A 3 735 057 3 361 551 90%
4. PF - 011 Rovnost žen a mužů ve městech a obcích - jak začít? Fórum 50%, o.s. 572 322 515 090 90%
5. PF - 015 Přenos švýcarských poznatků o podpoře a posílení biodiverzity na zemědělské půdě do podmínek České republiky Bioinstitut, o.p.s. 451 218 406 023 90%
6. PF - 016 Posílení bilaterální spolupráce Mendelovy univerzity v Brně a ETH Zurich na poli trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů Mendelova univerzita v Brně 300 393 255 334 85%
7. PF - 017 Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - Energetický a odpadový management MCN, o.p.s. 1 595 053 1 435 548 90%
8. PF - 018 Doteky Kunštát PRO FUTURO, o.p.s. 286 800 258 120 90%
9. PF - 019 Partnerství pro rozvoj strategických oblastí Olomouckého kraje Mladí konzervativci, o.s. 2 665 000 2 398 500 90%
Celkem 11 916 910 10 449 406  

Doporučované

Nejčtenější