Novinky

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 3. cyklus

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Zahraniční sektor

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství
- 3. cyklus
Evidenční číslo Název žadatele Název projektu Schválená výše grantu v Kč
PF024 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o.s. Přenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory 1 867 917
PF030 Kunštát PRO FUTURO, o.p.s. DOTEKY II 1 205 532
PF026 Institut pro regionální rozvoj, o. p. s. Sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti integrace přistěhovalců a menšin v hostitelské společnosti 1 687 035
PF025 Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, o.s. Aikido pro Vysočinu 259 163
Celkem 5 019 647

 

Doporučované

Nejčtenější