Novinky

Od 1. ledna 2008 působnost bývalé ČKA přechází na Ministerstvo financí

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Majetek ČR
  • Veřejný sektor
  • Výběrové řízení
  • Ministerstvo financí

Na základě zákona č. 239/2001 Sb. ze dne 26. června 2001, o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), podle § 20, byla ke dni 31.12.2007 zrušena Česká konsolidační agentura a její majetek, zbývající činnosti a kompetence přešly zákonem na Ministerstvo financí. Údaje k 31.12.2007 uvedené na webových stránkách ČKA byly převedeny do internetových stránek MF (Archiv bývalé ČKA).

Působnost bývalé ČKA ČR je od 1.1.2008 na Ministerstvu financí zajišťována odborem 46 - Mezinárodně právní a agenda převzatá z ČKA a od 1.1.2011 odborem 45 - Realizace dispozic s majetkem státu.

Související informace:
Informace o výběrových řízeních na odkup pohledávek od 1.1.2008 - (Veřejný sektor/Hospodaření/Veřejné zakázky)

Doporučované

Nejčtenější