Novinky

Informace MF - Oznámení o věřejných výběrových řízení pro prodej vybraných aktiv po bývalé České konsolidační agentuře

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA
  • Ministerstvo financí
  • Výběrové řízení
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že ze zákona č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře (v návaznosti na ustanovení § 20) dnem 31.12.2007 zanikla Česká konsolidační agentura bez likvidace. Právním nástupcem je stát, zastoupený Ministerstvem financí, na který přešla veškerá práva a závazky České konsolidační agentury ke dni jejího zániku.

Na základě výše uvedeného Ministerstvo financí ČR oznamuje, že od 31.3.2008 zahajuje formou veřejných výběrových řízení prodej některých vybraných aktiv po bývalé České konsolidační agentuře. Konkrétní výzvy k podání nabídek na postoupení pohledávek MF včetně obecných podmínek pro postoupení těchto pohledávek budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí ČR (Úvodní stránka > Veřejný sektor > Hospodaření > Veřejné zakázky - viz. Výběrová řízení pro postoupení pohledávek MF).

MF oznamuje, že v současné době rovněž nabízí k individuálnímu postoupení pohledávky za dalšími klienty dle uvedeného seznamu, mimo aktuálně probíhající výběrová řízení. Bližší informace o způsobu realizace prodeje těchto pohledávek obdrží případní zájemci od kontaktních osob v seznamu uvedených.

Zdroj: MF - odd. 464 Správa zbytkového jmění převzatého z ČKA (od 1.1.2011 MF - odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu, na který je od 1.1.2011 plná kompetence převedena)

Doporučované

Nejčtenější