Novinky

Boj proti praní peněz a financování terorismu

Informace Ministerstva financí o boji proti praní peněz a financování terorismu. Analýzy, komunikace, výsledky.

ilustrace

Novinky

Přehled aktuálních informací publikovaných FAÚ (Finanční analytický útvar). Chronologicky řazeno.

Základní informace

Průvodní informace o činnosti Finančního analytického útvaru a kontakty.

Legislativa AML/CFT

Základní právní předpisy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu