Novinky

MF pořádalo 5. ročník mezinárodní konference o investiční arbitráži

Ve dnech 19. - 23. října 2015 pořádalo MF 5. ročník mezinárodní konference o investiční arbitráži

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraničí EU
  • Mezinárodní spolupráce
  • Mezinárodní konference
  • Mezinárodní konference o investiční arbitráži
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Investiční arbitráž

Ministerstvo financí pořádalo letos již 5. ročník mezinárodní konference „Investment Treaty Arbitration Conference 2015“ věnované problematice řešení sporů mezi zahraničními investory a státy. Z celosvětového hlediska je tato konference unikátní, neboť na spory se zahraničními investory je nazíráno především z pohledu žalovaných států. Konference se tak účastnili nejen celosvětově přední odborníci z oblasti mezinárodního investičního práva včetně uznávané právničky Cherie Blair CBE, QC, ale i zástupci států všech pěti kontinentů. I letos se přitom podařilo Ministerstvu financí udržet nastolený trend a překonat všechny předcházející ročníky nejen co do kvality programu, ale i co do celkové účasti.

Konferenci předcházel třídenní cyklus workshopů souvisejících s problematikou určování výše odškodnění a vedení sporů dle pravidel Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), který je přidružen ke Světové bance ve Washingtonu. Pozvaní zástupci státu tak měli jedinečnou příležitost setkat se mimo jiné i s generální tajemnicí ICSIDu, paní Meg Kinnear, která byla jednou z přednášejících.

Samotná konference pak byla rozdělena do dvou bloků. První den konference byl určen především pro návštěvníky z řad akademiků, renomovaných rozhodců, zástupců jednotlivých států a rovněž advokátů, kteří se zaměřují na oblast mezinárodních arbitráží. Jako hlavní řečník letošního ročníku přijala pozvání Cherie Blair CBE, QC, která se ve svém příspěvku věnovala aktuálnímu tématu střetu mezinárodního a evropského práva.

Kromě Cherie Blair v roli hlavního řečníka vystoupila na konferenci řada zkušených odborníků působících v předních mezinárodních advokátních kancelářích a na celosvětově uznávaných univerzitách. Cílem druhého dne konference pak bylo přispět k praktickému prohloubení spolupráce a výměny zkušeností mezi státy v oblasti vedení arbitrážních sporů.

Konference se konala za účasti rekordního počtu návštěvníků. Celkem se konference účastnily delegace z 28 různých států. Tento fakt svědčí o stále vzrůstajícím významu Ministerstva financí České republiky jako středoevropského centra know-how v oblasti mezinárodních investičních arbitráží. Mezi delegacemi figurovali mimo jiné oficiální zástupci těchto států: Albánie, Černá Hora, Dominikánská republika, Egypt, Estonsko, Etiopie, Finsko, Ghana, Gruzie, Chorvatsko, Jižní Korea, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Panama, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Uruguay.