Novinky

Ochrana finančních zájmů

Informace Ministerstva financí k zahraničním pohledávkám, arbitrážím, boji proti praní peněz a financování terorismu, ochraně trhu a další související informace.

ilustrace

Arbitráže

Přehled arbitráží se vztahem k České republice.

Ochrana trhu

Informace Ministerstva financí k ochraně trhu a investic. Antisubvenční opatření.

Mezinárodní sankce

Informace o vnitrostátní koordinaci provádění mezinárodních sankcí stanovených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

Dvojí zdanění

Informace a pokyny Ministerstva financí v oblasti zamezení dvojího zdanění.