Novinky

Ekonomické přehledy ČR - OECD

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Ekonomický přehled ČR
  • OECD
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Ekonomické

Ekonomický přehled České republiky

OECD pravidelně každých 18 měsíců zpracovává hospodářské přehledy jednotlivých členských zemích, ve kterých se zároveň snaží formulovat konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku dané země. 

Dne 4. října 2011 byl za účasti zástupců ČR projednán ve Výboru pro hospodářské přehledy (EDRC) v pořadí již desátý Ekonomický přehled ČR, 2011 (.PDF, 1084 kB) (anglická verze dokumentu). Finální text zprávy byl představen veřejnosti dne 18. listopadu 2011 za účasti generálního tajemníka OECD Angela Gurríi a předsedy vlády ČR Petra Nečase (AV Záznam - Vláda). OECD ve zprávě o stavu české ekonomiky upozorňuje na nízký růst v porovnání s ostatními ekonomikami regionu a doporučuje pokračovat v reformách k posílení ekonomiky.

Kromě tradiční makroekonomické části se Ekonomický přehled podrobněji věnuje efektivitě veřejných výdajů a energetickému systému ČR. Mezi nejvýznamnější doporučení patří posílení rámce fiskální politiky zavedením explicitního dluhového cíle a ustavením nezávislé fiskální instituce. OECD uvítalo zavedení dobrovolného příspěvkově definovaného pilíře v rámci důchodového systému a doporučuje zvážit zavedení centralizovaného zúčtovacího místa a výplatu formou anuit a investiční strategii životního cyklu jako přednastavené alternativy. V oblasti zdravotní péče by ČR měla zavést systém plateb pro jednotlivé skupiny diagnóz a vypracovat národní plán kapacit. K efektivitě zdravotnictví by rovněž mohlo přispět povinné předepisování účinné látky a zavedení elektronických aukcí. Dle OECD je české hospodářství energeticky náročné s vysokou intenzitou uhlíku a nedostatečně využívá možnosti úspor energie i snížení emisí. Z tohoto důvodu doporučuje posílit nástroje podporující energetickou efektivitu, důsledněji je vyhodnocovat a lépe koordinovat. S cílem poskytnout správné cenové stimuly je třeba harmonizovat sazby spotřební daně ze všech fosilních paliv jako doplněk Evropského systému obchodování s emisními povolenkami, a to především zvýšením relativní ceny nafty.

Stručné shrnutí hlavních závěrů a doporučení jednotlivých přehledů je obsaženo v bulletinech OECD Policy Brief:

V knihovně MF jsou k dispozici přehledy ČR v anglickém jazyce od roku 1994 (přehled ČSFR z roku 1991 je dostupný v knihovně VŠE).

 

Doporučované

Nejčtenější