Novinky

Rozpočet EU na rok 2012

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Rozpočet EU
  • Zahraničí EU
  • Evropský parlament
  • Zahraniční sektor

Dne 1. prosince 2011 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2012. Celkové výdaje jsou stanoveny na 147,232 mld. EUR v závazcích a 129,088 mld. EUR v platbách.

Rozpočet EU - formou on - line

Heading Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozdíl 2012/2011
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
Rozpočet EU na rok 2012
1. Udržitelný růst
- 1a Konkurenceschopnost 13 520 566 270 11 523 944 758 14 753 000 000 11 500 977 788 9,12% -0,20%
- 1b Soudržnost 50 983 843 784 42 060 394 626 52 752 576 141 43 835 746 321 3,47% 4,22%
Celkem Heading 1 64 504 410 054 53 584 339 384 67 505 576 141 55 336 724 109 4,65% 3,27%
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 58 659 248 389 56 340 938 309 59 975 774 185 57 034 220 262 2,24% 1,23%
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo
- 3a Svoboda, bezpečnost a právo 1 180 030 263 857 199 845 1 367 806 560 835 577 878 15,91% -2,52%
- 3b Občanství 917 811 361 880 883 361 697 436 780 648 700 180 -24,01% -26,36%
Celkem Heading 3 2 097 841 624 1 738 083 206 2 065 243 340 1 484 278 058 -1,55% -14,60%
4. EU jako globální partner 8 759 300 431 7 242 528 574 9 405 937 000 6 955 083 523 7,38% -3,97%
5. Administrativa 8 172 839 289 8 171 544 289 8 279 641 996 8 277 736 996 1,31% 1,30%
Celkem 142 193 639 787 127 077 433 762 147 232 172 662 129 088 042 948 3,54% 1,58%

Nejčtenější