Novinky

Rozpočet EU na rok 2011

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Rozpočet EU
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU

Dne 15. prosince 2010 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2011. Celkové výdaje jsou stanoveny na 141,909 mld. EUR v závazcích a 126,527 mld. EUR v platbách.

Heading Rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozdíl 2011/2010
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
Rozpočet EU na rok 2011
1. Udržitelný růst
- 1a Konkurenceschopnost 14 362 853 253 11 343 270 803 13 020 566 270 11 580 193 848 -9,35% 2,09%
- 1b Soudržnost 49 386 592 092 36 370 862 500 50 980 593 784 41 652 094 626 3,23% 14,52%
Celkem Heading 1 64 249 445 345 47 714 133 303 64 501 160 054 53 279 897 424 0,39% 11,66%
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 59 498 833 302 58 135 640 809 58 659 248 389 56 378 918 184 -1,41% -3,02%
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo
- 3a Svoboda, bezpečnost a právo 1 006 487 370 738 570 370 1 138 954 740 813 277 345 13,16% 10,12%
- 3b Občanství 681 022 500 672 410 000 682 897 000 645 969 000 0,28% -3,93%
Celkem Heading 3 1 687 509 870 1 410 980 370 1 821 851 740 1 459 246 345 7,96% 3,42%
4. EU jako globální partner 8 141 006 470 7 787 695 183 8 754 299 377 7 237 527 520 7,53% -7,06%
5. Administrativa 7 907 973 861 7 907 468 861 8 172 839 289 8 171 544 289 3,35% 3,34%
Celkem 141 484 768 848 122 955 918 526 141 909 398 849 126 527 133 762 0,30% 2,90%

 

Nejčtenější