Novinky

Příkazové bloky

Příkazové bloky budou vydávány Ministerstvem financí dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

ilustrace

Základní informace

Základní informace k příkazovým blokům, které budou vydávány Ministerstvem financí dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.