Novinky

Výsledky přezkoumání hospodaření

Informace Ministerstva financí o výsledcích přezkoumání hospodaření územních celků.

ilustrace

Vydáno

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2015

Ministerstvo financí podává Informaci o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2015, která byla vykonána v období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.

Vydáno

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2014

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2013 do 30. června 2014.

Vydáno

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2012

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2012 do 30. června 2013.

Vydáno

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2011

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2011 do 30. června 2012.

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2010

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb.Odkaz na externí web , o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2010 do 30. června 2011

 • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2010
 • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2010
 • Výsledky dozorové činnosti za rok 2010

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2009

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2009

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb. Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2009 do 30. června 2010

OBSAH

 • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2009
 • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2009
 • Výsledky dozorové činnosti za rok 2009

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2008

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2008

Komplexní realizace přezkoumávání hospodaření územních celků v roce 2008 zahrnovala celkem 13 krajů, 6244 obcí včetně hlavního města Prahy, 57 městských částí hlavního města Prahy, 792 dobrovolných svazků obcí a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti.
Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb.Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2008 do 30. června 2009

 • Výsledky dozorové činnosti za rok 2008
 • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2008
 • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2008

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2007

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2007

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb.Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2007 do 30. června 2008

 • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2007
 • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2007

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti

 • Ministerstvo financí plně odpovídá za celý proces přezkoumávání hospodaření ve vztahu ke všem územním celkům ČR.
 • Část příslušných kompetencí k vlastnímu výkonu přezkoumání hospodaření, byla zákonem č. 128/2000 Sb.Odkaz na externí web, o obcích (§ 42) a zákonem č. 131/2000 Sb.Odkaz na externí web, o hlavním městě Praze (§ 38), přenesena na krajské úřady a na Magistrát hlavního města Prahy.
 • Tyto orgány vykonávají přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti.
 • Objem veřejného majetku, s nímž územní celky ČR v roce 2008 hospodařily, přesahoval hodnotu 1 bilionu Kč.
 • Souhrn rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2007 dosáhl finanční hodnoty více než 371 mld. Kč.

Kontakty na MF - pro problematiku přezkoumávání hospodaření územních celků

Odbor 17 - Kontrola
odd. 1703 Přezkoumávání hospodaření ÚSC