Novinky

Právní předpisy

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 11. 1. 2016 11:15
 • Vláda České republiky usnesením č. 798 ze dne 23. října 2013 schválila pokračovat v zapracování a standardizaci klíčových analytických ukazatelů do přípravné fáze rozpočtového procesu na rok 2015.
 • Aktualizace obsahu stránky, zveřejnění vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) s účinností od 1. ledna 2015
 • Publikována informace o novele č. 373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb. - konsolidační vyhláška státu - s účinností od 1. ledna 2016

Přehled právních předpisů zveřejňovaných Ministerstvem financí k sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Ministerstvo financí informuje, že dne 28. prosince 2015 byla v částce č. 159 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 373/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) s účinností od 1. ledna 2016.

Dokumenty ke stažení

 

Související informace