Novinky

Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy

Přehled Klíčových analytických ukazatelů výkonnosti v systému sledování
a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci účetních jednotek státní správy.

ilustrace