Novinky

Rada pro veřejný dohled nad auditem

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

 • Audit
 • Auditor
 • Dohled nad auditem
 • Finanční kontrola
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Činnost Komory auditorů ČR
Aktualizováno 1. 9. 2016
 • Aktualizace - Adresa Rady pro veřejný dohled nad auditem a kontakty

Průvodní informace Ministerstva financí k systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky.

Dne 14. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, který do právního řádu České republiky implementuje požadavky příslušných směrnic EU. Jedním z takových požadavků evropské legislativy je zavedení a udržování účinného systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti.

Subjektem, který je veřejným dohledem v České republice pověřen, je Rada pro veřejný dohled nad auditem. Jejím primárním posláním je dbát o kvalitu auditorské profese, tedy činností, které auditoři vykonávají, zejména se zřetelem k hlavnímu smyslu a poslání auditorské činnosti, tj. ověření, zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy.

Více informací o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem je uvedeno na www.rvda.cz.

Členové Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

Ing. Jiří Nekovář

 • daňový poradce a certifikovaný poradce pro oblast výzkumu a vývoje. Od roku 1996 do r. 2011 byl prezidentem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem Confédération Fiscale Européenne a od roku 2013 vykonává funkci Prezidenta Confédération Fiscale Européenne. Je předsedou dozorčí rady Nadace ČEZ a členem Akademické rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně. Je místopředsedou Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze a členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2010 je členem Poradní expertní skupiny pro otázky daňové politiky Ministerstva financí ČR. V prosinci 2010 byl jmenován předsedou vlády členem Národní ekonomické rady vlády. Od roku 2011 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

 • odborník v oboru financí, finančního práva a daňového práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě, Katedře finančního práva a finanční vědy. V letech 1999-2006 byla členkou Legislativní rady vlády České republiky. V současnosti je členkou vědecké rady Právnické fakulty UK v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, rozkladové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., M.A.

 • patří mezi významné české ekonomy s akademickou erudicí a dlouholetými zkušenostmi s manažerským řízením. Je uznávaným odborníkem v oborech finanční trhy; kvantitativní analýzy, analýzy výkonnosti a efektivnosti podniků;podnikové vlastnické struktury. Je znám odborné veřejnosti svojí vědecko-pedagogickou prací a rozsáhlou publikační činností v oblasti financí. Působil v dozorčích radách nejvýznamnějších společností v České republice a byl také poradcem Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. V současné době působí mimo jiné v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze.

Ing. Zdeněk Liška

 • patří k odborníkům s dlouhodobými praktickými zkušenostmi v oblasti účetnictví a ekonomie. V letech 1975-1990 působil v různých ekonomických funkcích a jako vedoucí odboru účetnictví a ekonomického úseku ČKD Praha. Od roku 1990 působí ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky, v současnosti je jeho generálním ředitelem. Je členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a členem Správní rady Národního vzdělávacího fondu.

Ing. Věra Mazánková

 • odbornice v oblasti regulace a dohledu finančního trhu. Od roku 2000 působí v České národní bance, dříve jako analytik bankovního dohledu, nyní jako hlavní metodik v oblasti regulace a finančního trhu. Je zapojena v pracovních skupinách Evropského orgánu dohledu (EBA) pro governance a odměňování, pro audit a pro operační riziko a ve Stálém výboru EBA pro regulaci a politiku.

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA

 • odborník s dlouholetou zkušeností v oboru účetnictví a auditorské činnosti. V letech 1998 – 2003 byl prezidentem Českého institutu interních auditorů. V současnosti působí v České spořitelně, a.s. na pozici ředitele úseku interního auditu.

Adresa Rady pro veřejný dohled nad auditem a kontakty

Sídlo:
Vodičkova 1935/38
110 10 Praha 1 – Nové Město

Korespondenční adresa:
Vodičkova 1935/38
110 10 Praha 1 – Nové Město

Elektronická adresa Rady pro veřejný dohled nad auditem:
podatelna@rvda.cz

ID datové schránky Rady pro veřejný dohled nad auditem:
pseh96i

Kontakty:

RNDr. Eva Racková, CISA - ředitelka zahraničních záležitostí a právního oddělení
mob.: +420 737 348 037
e-mail: eva.rackova@rvda.cz

Bc. Veronika Chrenová - vedoucí sekretariátu
mob.: +420 734 491 404
e-mail: veronika.chrenova@rvda.cz

Monika Sedláčková - asistentka v sekretariátu
mob.: +420 736 621 414
e-mail: monika.sedlackova@rvda.cz

Ing. Jana Švenková - kontrolor
e-mail: jana.svenkova@rvda.cz

Ing. Miluše Pavingerová - kontrolor
mob.: +420 739 492 077
e-mail: miluse.pavingerova@rvda.cz

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová - kontrolor
e-mail: martina.smetanova@rvda.cz

JUDr. Miroslav Kocián - právník
mob.: +420 730 806 006
e-mail: miroslav.kocian@rvda.cz

JUDr. Milan Cigánek - právník
mob.: +420 730 844 499
e-mail: milan.ciganek@rvda.cz

 

Nejčtenější