Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2013
  • Výsledky pokladního plnění - říjen 2012
  • Výsledky pokladního plnění - listopad 2012
  • Výsledky pokladního plnění - prosinec 2012

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 100,19  79,20  21,00  01.02.2012
Únor 167,47  184,02  -16,56  01.03.2012
Březen 258,45   281,13  -22,69  02.04.2012
Duben 336,35  381,10   -44,75   02.05.2012
Květen 399,53  478,58  -79,05  01.06.2012
Červen 504,64  576,36  -71,72  02.07.2012 
Červenec 597,43  649,12  -51,69  01.08.2012
Srpen 665,12  732,14  -67,02  03.09.2012
Září 757,14  828,56  -71,41  01.10.2012 
Říjen 887,64  938,94  -51,31  01.11.2012 
Listopad 961,34  1 039,21  -77,87   03.12.2012  
Prosinec 1 051,39  1 152,39  -101,00  03.01.2013

 

Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012
Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2012 ()
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele - v mld. Kč
Příjmy 100,19 167,47 258,45 336,35 399,53 504,64 597,43 665,12 757,14 887,64 961,34 1051,39
Výdaje 79,2 184,02 281,13 381,1 478,58 576,36 649,12 732,14 828,56 938,94 1039,21 1152,39
Saldo 21 -16,56 -22,69 -44,75 -79,05 -71,72 -51,69 -67,02 -71,41 -51,31 -77,87 -101

Nejčtenější