Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2011

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 30. 1. 2012

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2011
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 92,57   81,96   10,61  01.02.2011
Únor 157,70  180,52  -22,82  01.03.2011
Březen 253,37   278,57  -25,20 01.04.2011
Duben 325,97  393,47    -67,50  02.05.2011
Květen 398,95  480,41  -81,47  01.06.2011
Červen 507,64  570,49  -62,86  01.07.2011
Červenec 591,06  652,11  -61,06  01.08.2011
Srpen 654,84  742,12  -87,27  01.09.2011
Září 741,87  847,00  -105,14  03.10.2011
Říjen 838,64  930,12  -91,48  01.11.2011
Listopad 906,46  1032,39  -125,93  01.12.2011
Prosinec 1 012,76  1 155,53  -142,77  30.01.2012
Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2011
Měsíční pokladní plnění v roce 2011 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 92,57 157,7 253,37 325,97 398,95 507,64 591,06 654,84 741,87 838,64 906,46 1012,76
Výdaje 81,96 180,52 278,57 393,47 480,41 570,49 652,11 742,12 847 930,12 1032,39 1155,53
Saldo 10,61 -22,82 -25,2 -67,5 -81,47 -62,86 -61,06 -87,27 -105,14 -91,48 -125,93 -142,77

Nejčtenější