Novinky

Všechny zveřejněné dokumenty

Seznam všech dokumentů SMART Governance.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technické standardy osobních vozidel na běžný pohon jsou závazné pro všechny ÚOSS a jim podřízené organizace. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po 24. červenci 2017.

Vydáno

Status report za období červen 2015

Přehled realizovaných činností za období červen 2015, představení dalších kroků a shrnutí hlavních rizik identifikovaných v souvislosti se zaváděním centrálního nákupu státu.

Vydáno

Návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a návrh pravidel centrálního nákupu státu – jednání vlády 8.4.2015

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 924 k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu ukládá vláda 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministrovi financí předložit vládě návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a návrh pravidel centrálního nákupu státu.

Vydáno

Katalog Otevřených dat MF

Na portálu Otevřená data Ministerstva financí ČR najdete katalog datových sad, které Ministerstvo zveřejňuje nebo plánuje zveřejnit.

Vydáno

Implementace EU norem do zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Implementace EU norem do zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kterými jsou:

  • Směrnice 2014/56/EU, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
  • Nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu

Vydáno

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Tento dokument představuje koncepci spolupráce mezi jednotlivými útvary ministerstva, které se podílí na centralizovaném zadávání veřejných zakázek v celém resortu Ministerstva financí. Definuje roli a úlohu komoditních specialistů a vymezuje kompetence Ministerstva financí jako centrálního zadavatele směrem k resortním organizacím.

Vydáno

Centrální nákup - Analýza dobré praxe ve vybraných zemích

Analýza popisuje praxi centrálního nákupu ve vybraných zemích konkrétně v Rakousku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republice Německu, Francie a Itálie. V analýze je popsán především rozsah činnosti, způsob a efektivita nákupu.