Novinky

Externí audit

Koncepce dlouhodobého vývoje externího auditu s ohledem na právo EU, tvorba právních předpisů v oblasti externího auditu a harmonizace právních předpisů v oblasti externího auditu s právem EU.

ilustrace

Vydáno

Implementace EU norem do zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Implementace EU norem do zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kterými jsou:

  • Směrnice 2014/56/EU, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
  • Nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu

Termín pro implementaci: 17.6.2016

Vydáno

Novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Novela zákona č. 93/2009 Sb., vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 29.12.2014 pod číslem 334/2014 Sb. přináší tyto klíčové změny:

  • Nové požadavky pro subjekty veřejného zájmu a Radu pro veřejný dohled nad auditem
  • Změny pro oprávnění nahlížet do spisu auditora
  • Zpřísnění povinností pro asistenty auditora