Novinky

Centrální nákup státu

Vize efektivního centrálního nákupu státu a obecné nákupní postupy při centralizovaném zadávání: zodpovědnosti a role.

ilustrace

Novinky

Přehled aktuálních informací a dokumentů týkající se centrálního nákupu státu.

Organizace CNS

Shrnutí základních informací k nastavení centrálního nákupu státu a představení jeho organizační struktury včetně vymezení rolí jednotlivých orgánů.

Pravidla CNS

Pravidla centrálního nákupu státu a návrh komodit určených pro standardizaci.

Podklady pro jednání NKS/KSS

Podklady pro interní využití v rámci Nadresortní koordinační skupiny (NKS) a Komoditních standardizačních skupin (KSS).