Novinky

Podmíněné závazky a další údaje

Informace týkající se všech subsektorů vládního sektoru o podmíněných závazcích s potenciálně velkým dopadem na veřejné finance, což dle odst. 3 čl. 14 kap. VI směrnice Rady č. 2011/85/EU zahrnuje mimo jiné vládní záruky, úvěry v selhání a závazky vyplývající z činnosti veřejných společnosti.

ilustrace

Vládní záruky

Informace o zárukách poskytnutých jednotkami vládního sektoru (vyhláška MF č. 410/2009 Sb.).

Úvěry v selhání

Informace o půjčkách v prodlení poskytnutých jednotkami vládního sektoru (vyhláška MF č. 383/2009 Sb.).

Závazky z PPP

Informace o upravené kapitálové hodnotě aktiv, od nichž je odvozeno plnění v projektech PPP (vyhláška MF č. 410/2009 Sb.) – tzv. mimorozvahová PPP (dle metodiky ESA).