Novinky

Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ZP (čtvrtletní)

oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění
oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění

Vydáno

  • Fiskální údaje
  • Statistika
  • Vládní sektor
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtové rámce
  • Směrnice 2011/85/EU
  • Výkaz zdrojů
  • Zdravotní pojišťovny
  • Užití peněžních prostředků

Nejčtenější