Novinky

Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ZP (čtvrtletní)

oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění
oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění

Vydáno

 • Fiskální údaje
 • Statistika
 • Veřejný sektor
 • Vládní sektor
 • Rozpočtové rámce
 • Směrnice 2011/85/EU
 • Výkaz zdrojů
 • Zdravotní pojišťovny
 • Užití peněžních prostředků
Aktualizováno 21. 12. 2016 10:00
 • Fiskální údaje aktualizované o data za 2. čtvrtletí 2016
 • Fiskální údaje aktualizované o data za 3. čtvrtletí 2016

Nejčtenější