Novinky

SDD v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Řízení státního dluhu
 • SDD
 • Sekundární trh
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 22. 9. 2016 14:00
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích
 • Aktualizace tabulky SDD ve vlastním portfoliu a v repo operacích

Název emise ISIN Vlastní portfolio MF
Jmenovitá hodnota (Kč)1
Zápůjční facility
Jmenovitá hodnota (Kč) 
Přijatý kolaterál
Jmenovitá hodnota (Kč)
Aktuální stav portfolia MF
Jmenovitá hodnota (Kč)
SDD ve vlastním portoliu a v repo operacích
ČR, VAR %, 16 CZ0001002331 1 900 000 000 92 000 000 0 1 808 000 000
ČR, 4,00 %, 17 CZ0001001903 0 0 0 0
ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 200 000 000 0 0 200 000 000
ČR, 0,00 %, 17 CZ0001004592 0 0 0 0
ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 19 200 950 000 1 400 000 000 0 17 800 950 000
ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 1 963 780 000 0 0 1 963 780 000
ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 400 000 000 0 0 400 000 000
ČR, 1,50 %, 19 CZ0001003834 3 268 630 000 0 0 3 268 630 000
ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 10 000 000 000 293 000 000 0 9 707 000 000
ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 160 000 000 0 0 160 000 000
ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 0 0 255 210 000 255 210 000
ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 2 300 000 000 1 089 000 000 0 1 211 000 000
ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 2 000 000 000 540 000 000 0 1 460 000 000
ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000
ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 4 892 130 000 2 000 000 000 1 859 300 000 4 751 430 000
ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000
ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 950 000 000 0 1 174 400 000 2 124 400 000
ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 2 200 000 000 530 000 000 306 500 000 1 976 500 000
ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 1 770 000 000 100 000 000 0 1 670 000 000
ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 4 320 000 000 0 1 481 700 000 5 801 700 000
ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 2 931 000 000 0 217 610 000 3 148 610 000
ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 1 417 620 000 880 000 000 0 537 620 000
ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 6 980 000 000 0 0 6 980 000 000

1) bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu
2) kolaterál v měně EUR     

Stav k 22. 09. 2016

Nejčtenější