Novinky

Platební karty České národní banky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Řízení likvidity
  • Likvidita
  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor
  • ČNB
  • Rozpočtová pravidla

Ministerstvo financí eviduje v souladu se zákonem č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozpočtových pravidlech“) velké množství žádostí o povolení výjimky k účtům, které souvisejí s vydáním platebních karet u jiných bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, než je Česká národní banka (dále jen "ČNB").

Vzhledem k zavádění systému vydávání platebních karet k účtům vedeným u ČNB, který je nyní připravován ve spolupráci s Ministerstvem financí a o kterém také stručně informuje ČNB na svých internetových stránkách: http://www.cnb.cz/cs/faq/ucty_komu_muze_cnb_vest_ucet.html, v části „Jaké platební služby ČNB k účtům poskytuje?“, doporučujeme využít právě karet u ČNB.

S ohledem na předpokládané datum zavedení tohoto systému, jež je plánováno cca k 1. lednu 2017, tj. před datem ukončení přechodného období pro převedení všech účtů do ČNB dle Zákona o rozpočtových pravidlech, nebude Ministerstvo financí na žádosti podané před tímto datem udělovat souhlas s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb za účelem využití platebních karet.

O zavedení výše popsaného systému platebních karet v České národní bance Vás bude Ministerstvo financí informovat prostřednictvím těchto internetových stránek.

Nejčtenější