Novinky

Řízení likvidity státní pokladny

Základní informace k řízení likvidity státní pokladny.

ilustrace

Legislativní rámec

Řízení likvidity státní pokladny je vymezeno zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Historie

Vznik a vývoj souhrnných účtů státní pokladny