Novinky

Oznámení o aukci SPP 52 T 29/01

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Oznámeni
  • SPP
  • Veřejný sektor

Oznámení Ministerstva financí o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 727)

Oznámení o aukci SPP 52 T 29/01
Název emise: SPP 52 T 29/01
Kód emise: 22701727
ISIN: CZ0001004758
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 27. 1. 2017
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise::***) max. 8 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce::***) max. 8 000 000 000 Kč
Datum aukce: 28. 1. 2016
Datum emise: 29. 1. 2016
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na tři desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
***) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu
Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Nejčtenější