Novinky

Oznámení o aukci SPP 39 T 18/04

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity

Vydáno

  • Oznámeni
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Emise
  • Aukce

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 691)

Oznámení o aukci SPP 39 T 18/04
Název emise: SPP 39 T 18/04
Kód emise: 21601691
ISIN: CZ0001004238
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 16. 1. 2015
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise: 6 000 000 000 až 8 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce: 6 000 000 000 až 8 000 000 000 Kč
Datum aukce: 17. 4. 2014
Datum emise: 18. 4. 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Nejčtenější