Novinky

Oznámení o aukci SPP 13T 6 mld 06/10

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 501)

Oznámení o aukci SPP 13T 6 mld 06/10
Název emise: SPP 13T 6 mld 06/10
Kód emise: 20501501
ISIN: CZ0001001747
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 05.01.2007
Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise:***) 16 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 6 000 000 000 Kč
Datum aukce: 05.10. 2006
Datum emise: 06.10. 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů
***)Z objemu emise je 10 000 000 000 Kč určeno  do portfolia MF.

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek