Novinky

Oznámení o aukci SPP 13T 17 mld 10/06

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 460)

Oznámení o aukci SPP 13T 17 mld 10/06
Název emise: SPP 13T 17 mld 10/06
Kód emise: 21006460
ISIN: CZ0001001267
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 09. 09. 2005
Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise:***) 17 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 7 000 000 000 Kč
Datum aukce: 09. 06. 2005
Datum emise: 10. 06. 2005
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů
***) Z objemu emise je 10 000 000 000 Kč určeno  do portfolia MF

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek