Novinky

Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • SDD
 • SPP
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Státní dluhopisy
 • Vládní instituce
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Statistika
Aktualizováno 30. 12. 2016 9:00
 • doplněny údaje za únor 2016
 • doplněny údaje za březen 2016
 • doplněny údaje za duben 2016
 • doplněny údaje za květen 2016
 • doplněny údaje za červen 2016
 • doplněny údaje za červenec 2016
 • doplněny údaje za srpen 2016
 • doplněny údaje za září 2016
 • doplněny údaje za říjen 2016
 • doplněny údaje za listopad 2016

31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016
Státní dluhopisy podle typu instrumentu
Dluhopisy celkem 1 633 917 969 127 1 642 807 039 127 1 635 768 146 880 1 644 393 416 880  1 648 456 216 880  1 633 890 339 075
Státní pokladniční poukázky 90 082 000 000 85 082 000 000 79 187 000 000 66 882 000 000  65 937 000 000  57 952 000 000
SPP 3 týdny 0 0 505 000 000  0  0  0
SPP 4 týdny 0 0 2 500 000 000 0  0  0
SPP 8 týdnů 900 000 000 900 000 000 0 0  0  0
SPP 13 týdnů 0 0 0 1 510 000 000  1 510 000 000  1 510 000 000
SPP 19 týdnů  0  0  0  0  20 000 000  20 000 000
SPP 21 týdnů  0  0  0  0  1 025 000 000  1 025 000 000
SPP 23 týdnů  0 0 0 510 000 000  510 000 000  510 000 000
SPP 26 týdnů 1 750 000 000 4 750 000 000 4 750 000 000 4 750 000 000  4 750 000 000  4 750 000 000
SPP 28 týdnů 0 0 0 0  0 15 000 000
SPP 31 týdnů  0  0  0  0  2 010 000 000 2 010 000 000
SPP 33 týdnů  0  0  0  0  2 000 000 000  2 000 000 000
SPP 35 týdnů 0 0 0 4 680 000 000  4 680 000 000 4 680 000 000
SPP 39 týdnů 18 000 000 000 18 000 000 000 14 000 000 000 6 000 000 000  6 000 000 000  6 000 000 000
SPP 52 týdnů 69 432 000 000 61 432 000 000 57 432 000 000 49 432 000 000  43 432 000 000 35 432 000 000
Spořící státní dluhopisy 66 922 179 127 66 922 179 127 66 911 186 880 66 911 186 880  66 911 186 880 59 887 009 075
Státní dluhopis 3 roky 18 412 782 611 18 412 782 611 18 412 782 611 18 412 782 611  18 412 782 611  11 029 236 195
Státní dluhopis 5 let 44 180 768 093 44 180 768 093 44 169 775 846 44 169 775 846  44 169 775 846  44 539 477 590
Státní dluhopis 6 let 31 286 157 31 286 157 31 286 157 31 286 157  31 286 157  31 191 539
Státní dluhopis 7 let 4 297 342 266 4 297 342 266 4 297 342 266 4 297 342 266  4 297 342 266  4 287 103 751
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 1 476 913 790 000 1 490 802 860 000 1 489 669 960 000 1 510 600 230 000  1 515 608 030 000  1 516 051 330 000
Státní dluhopis 2 roky 85 150 000 000 94 387 210 000 94 387 210 000  107 099 050 000  110 799 050 000  110 799 050 000
Státní dluhopis 3 roky 31 433 270 000 31 433 270 000 31 433 270 000 31 283 270 000  31 983 270 000  31 723 270 000
Státní dluhopis 4 roky 47 236 220 000 47 236 220 000 47 236 220 000 47 236 220 000  47 236 220 000  47 236 220 000
Státní dluhopis 5 let 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 49 800 000 000  49 100 000 000 48 220 000 000
Státní dluhopis 6 let 107 470 140 000 107 830 140 000 107 830 140 000 107 830 140 000  107 830 140 000 108 830 140 000
Státní dluhopis 7 let 12 128 000 000 12 399 000 000 12 376 500 000 12 308 000 000  12 232 000 000 12 484 500 000
Státní dluhopis 8 let 91 306 700 000 89 606 700 000 87 726 700 000 87 674 360 000  85 524 360 000 83 024 360 000
Státní dluhopis 10 let 357 463 750 000 357 476 250 000 357 476 250 000 357 390 000 000  357 275 000 000 357 907 500 000
Státní dluhopis 11 let 132 016 760 000 132 016 760 000 132 016 760 000 135 602 180 000  135 802 180 000 136 552 180 000
Státní dluhopis 12 let 81 207 870 000 81 207 870 000 81 207 870 000 81 207 870 000  81 207 870 000 81 207 870 000
Státní dluhopis 13 let 38 499 550 000 38 699 550 000 38 729 550 000 38 929 550 000  40 729 550 000 40 729 550 000
Státní dluhopis 15 let 397 420 260 000 402 469 320 000 403 454 320 000 408 162 420 000  409 893 420 000 410 753 420 000
Státní dluhopis 30 let 34 561 270 000 35 020 570 000 34 775 170 000 35 057 170 000  34 974 970 000 35 563 270 000
Státní dluhopis 50 let 11 020 000 000 11 020 000 000 11 020 000 000 11 020 000 000  11 020 000 000 11 020 000 000
31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016
Dluhopisy celkem 1 616 533 739 075 1 615 104 699 075 1 602 180 115 923 1 577 389 505 923  1 562 056 480 341  
Státní pokladniční poukázky  54 692 000 000 39 280 000 000 17 705 000 000 17 835 000 000  13 055 000 000  
SPP 3 týdny  0 0  0 0  0  
SPP 4 týdny  0 0  0 0  0  
SPP 8 týdnů  0 0  0 0  0  
SPP 11 týdnů 0  0 50 000 000  50 000 000  
SPP 12 týdnů 0 0 0  80 000 000  80 000 000  
SPP 13 týdnů  0 0  0 0  1 220 000 000  
SPP 19 týdnů 20 000 000 20 000 000  0  0  0  
SPP 21 týdnů 1 025 000 000 1 025 000 000  0  0  0  
SPP 23 týdnů  510 000 000 510 000 000  0  0  0  
SPP 26 týdnů  3 000 000 000 0  0  0  0  
SPP 28 týdnů  15 000 000 15 000 000  15 000 000  15 000 000  15 000 000  
SPP 31 týdnů  2 010 000 000 2 010 000 000  2 010 000 000  2 010 000 000  2 010 000 000  
SPP 33 týdnů  2 000 000 000 2 000 000 000  2 000 000 000  2 000 000 000  2 000 000 000  
SPP 35 týdnů  4 680 000 000 4 680 000 000  4 680 000 000  4 680 000 000  4 680 000 000  
SPP 39 týdnů  6 000 000 000 6 000 000 000  6 000 000 000  6 000 000 000  0  
SPP 52 týdnů  35 432 000 000 23 020 000 000  3 000 000 000  3 000 000 000  3 000 000 000  
Spořící státní dluhopisy  59 887 009 075 59 887 009 075  59 874 605 923  59 874 605 923  48 281 730 341  
Státní dluhopis 3 roky  11 029 236 195 11 029 236 195  11 029 236 195  11 029 236 195  11 029 236 195  
Státní dluhopis 5 let  44 539 477 590 44 539 477 590  44 527 074 438  44 527 074 438  32 934 198 856  
Státní dluhopis 6 let  31 191 539 31 191 539  31 191 539  31 191 539  31 191 539  
Státní dluhopis 7 let  4 287 103 751 4 287 103 751  4 287 103 751  4 287 103 751  4 287 103 751  
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy  1 501 954 730 000 1 515 937 690 000  1 524 600 510 000  1 499 679 900 000  1 500 719 750 000  
Státní dluhopis 2 roky  110 799 050 000 110 799 050 000  110 799 050 000  110 799 050 000  110 799 050 000  
Státní dluhopis 3 roky  10 875 670 000 17 689 110 000  24 158 780 000  46 734 470 000  51 734 470 000  
Státní dluhopis 4 roky  47 236 220 000 47 236 220 000  48 036 220 000  48 036 220 000  48 136 220 000  
Státní dluhopis 5 let  48 070 000 000 47 870 000 000  47 870 000 000  47 870 000 000  47 603 000 000  
Státní dluhopis 6 let  108 830 140 000 109 330 140 000  109 430 140 000  109 530 140 000  109 730 140 000  
Státní dluhopis 7 let  12 490 000 000 12 333 000 000  12 422 000 000  12 487 000 000  0  
Státní dluhopis 8 let  82 324 360 000 81 678 290 000  76 680 330 000  19 502 750 000  21 007 750 000  
Státní dluhopis 10 let  357 332 500 000 357 332 500 000  357 275 000 000  357 303 750 000  357 505 000 000  
Státní dluhopis 11 let  140 983 500 000 147 803 790 000  148 603 790 000 155 103 020 000  160 370 020 000  
Státní dluhopis 12 let  81 207 870 000 81 207 870 000  81 207 870 000 81 207 870 000  81 207 870 000  
Státní dluhopis 13 let  40 729 550 000 40 729 550 000  41 19 550 000  41 629 550 000  41 629 550 000  
Státní dluhopis 15 let  414 567 000 000 415 431 000 000  420 370 910 000  422 975 910 000  424 810 910 000  
Státní dluhopis 30 let  35 488 870 000 35 477 170 000  35 596 870 000  35 480 170 000  35 165 770 000  
Státní dluhopis 50 let  11 020 000 000 11 020 000 000  11 020 000 000 11 020 000 000  11 020 000 000  

 

% 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016
Státní dluhopisy podle typu instrumentu – procentní vyjádření
Dluhopisy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  
Státní pokladniční poukázky 5,51 5,18 4,84 4,07  4,00  3,55  3,38 2,43  1,11  1,13  0,84  
SPP 3 týdny 0,00 0,00 0,03 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  
SPP 4 týdny 0,00 0,00 0,15 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  
SPP 8 týdnů 0,06 0,05 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  
SPP 12 týdnů  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
SPP 12 týdnů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,01  0,01  
SPP 13 týdnů 0,00 0,00 0,00 0,09  0,09  0,09  0,00 0,00 0,00  0,00  0,08  
SPP 19 týdnů  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  
SPP 21 týdnů  0,00  0,00  0,00  0,00  0,06  0,06  0,06 0,06 0,00  0,00  0,00  
SPP 23 týdnů 0,00 0,00 0,00 0,03  0,03  0,03  0,03 0,03 0,00  0,00  0,00  
SPP 26 týdnů 0,11 0,29 0,29 0,29  0,29  0,29  0,19 0,00 0,00  0,00  0,00  
SPP 28 týdnů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  
SPP 31 týdnů  0,00  0,00  0,00  0,00  0,12 0,12  0,12 0,12 0,13  0,13  0,13  
SPP 33 týdnů  0,00  0,00  0,00  0,00  0,12 0,12  0,12 0,12  0,12  0,13  0,13  
SPP 35 týdnů 0,00 0,00 0,00 0,28  0,28 0,29  0,29 0,29  0,29  0,30  0,30  
SPP 39 týdnů 1,10 1,10 0,86 0,36  0,36 0,37  0,37 0,37  0,37  0,38  0,00  
SPP 52 týdnů 4,25 3,74 3,51 3,01  2,63  2,17  2,19 1,43  0,19  0,19  0,19  
Spořící státní dluhopisy 4,10 4,07 4,09 4,07  4,06  3,67  3,70 3,71  3,74 3,80  3,09  
Státní dluhopis 3 roky 1,13 1,12 1,13 1,12  1,12  0,68  0,68 0,68  0,69  0,70  0,71  
Státní dluhopis 5 let 2,70 2,69 2,70 2,69  2,68  2,73  2,76 2,76  2,78  2,82  2,11  
Státní dluhopis 6 let 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  
Státní dluhopis 7 let 0,26 0,26 0,26 0,26  0,26  0,26  0,27 0,27  0,27  0,27  0,27  
Střednědobé a dlouhodobé
státní dluhopisy
90,39 90,75 91,07 91,86 91,94 92,79 92,91 93,86 95,16 95,07 96,07
Státní dluhopis 2 roky 5,21 5,75 5,77 6,51  6,72  6,78  6,85 6,86  6,92  7,02  7,09  
Státní dluhopis 3 roky 1,92 1,91 1,92 1,90  1,94  1,94  0,67 1,10  1,51  2,96  3,31  
Státní dluhopis 4 roky 2,89 2,88 2,89 2,87  2,87  2,89  2,92 2,92  3,00  3,05  3,08  
Státní dluhopis 5 let 3,06 3,04 3,06 3,03  2,98  2,95  2,97 2,96  2,99  3,03  3,05  
Státní dluhopis 6 let 6,58 6,56 6,59 6,56  6,54  6,66  6,73 6,77  6,83  6,94  7,02  
Státní dluhopis 7 let 0,74 0,75 0,76 0,75  0,74  0,76  0,77 0,76  0,78  0,79  0,00  
Státní dluhopis 8 let 5,59 5,45 5,36 5,33  5,19  5,08  5,09 5,06  4,79  1,24  1,34  
Státní dluhopis 10 let 21,88 21,76 21,85 21,73  21,67  21,91  22,10 22,12  22,30  22,65  22,89  
Státní dluhopis 11 let 8,08 8,04 8,07 8,25  8,24  8,36  8,72 9,15  9,28  9,83  10,27  
Státní dluhopis 12 let 4,97 4,94 4,96 4,94  4,93  4,97  5,02 5,03  5,07  5,15  5,20  
Státní dluhopis 13 let 2,36 2,36 2,37 2,37  2,47  2,49  2,52 2,52  2,57  2,64  2,67  
Státní dluhopis 15 let 24,32 24,50 24,66 24,82  24,87  25,14  25,65 25,72  26,24  26,81  27,20  
Státní dluhopis 30 let 2,12 2,13 2,13 2,13  2,12  2,18  2,20 2,20  2,22  2,25  2,25  
Státní dluhopis 50 let 0,67 0,67 0,67 0,67  0,67  0,67  0,68 0,68  0,69  0,70  0,71  

Nejčtenější