Novinky

Podprogram 29821300

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Finanční podpora projektů
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • IS ISPROFIN-EDS/SMVS
 • ISPROFIN
 • Programové financování
 • Státní podpora
 • Veřejný sektor
 • Všeobecná pokladní správa
 • Dotace
Aktualizováno 26. 9. 2017 14:00
 • Příjemci dotace z podprogramu 298213 (I., II., III. Výzva)
 • Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z podprogramu 298213
 • Úprava názvu - Podprogram 29821300; a aktualizace souboru - Výzva č. 4
 • Vyhodnocení IV. výzvy vyhlášené k podprogramu 298 213
 • 5. Výzva obcím k podprogramu č. 29821300

Podprogram 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Výzva obcím č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2018)

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst:

Žádosti je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financováníTermín pro podání žádostí: do 31. prosince 2017.

 


Vyhodnocení (IV. Výzva)

Výzva obcím č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2017)

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Žádosti je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování do 31. prosince 2016. 

 


 

Příjemci dotace z podprogramu 298213 (I., II., III. Výzva)

 

Výzva obcím č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2016)

Žádosti je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování do 15. ledna 2016.

Doplnění k Výzvě obcím č. 2 - prodloužení termínu pro předkládání žádostí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách druhou „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ s termínem pro předložení žádostí o dotaci a dokumentaci pro registraci akce/projektu, případně pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsahu dle schválené dokumentace výše uvedeného podprogramu v termínu nejpozději do 5. prosince 2014. V roce 2015 bude využití těchto prostředků rozšířeno na obce celé České republiky, kde v souvislosti se suburbanizačním rozvojem vzniká potřeba neodkladně řešit zabezpečení potřebných kapacit v základním školství.

S ohledem na požadavky žadatelů, mj. také z důvodu časové náročnosti zpracování této dokumentace v souvislosti s právě proběhlými volbami do místních zastupitelstev, Ministerstvo financí vyhlašuje nový termín pro předkládání žádostí o dotaci nejpozději petra do 31.12. 2014.

Výzva obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2015)

V termínu nejpozději do 5. prosince 2014. - Termín prodloužen nejpozději do 31.12. 2014.

Výzva obcím č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2014)

V termínu nejpozději do 11. června 2014.

 


Dokumentace k podprogramu 298213