Novinky

Podprogram 298213

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Finanční podpora projektů
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • IS ISPROFIN-EDS/SMVS
 • ISPROFIN
 • Programové financování
 • Státní podpora
 • Veřejný sektor
 • Všeobecná pokladní správa
 • Dotace
Aktualizováno 20. 10. 2015 15:15
 • Informace k podávání žádosti o poskytnutí dotace – podprogram 298213
 • Informace k podávání žádosti o poskytnutí dotace – podprogram 298213 (výměna souboru - překlep v tel. čísle u uvedeného kontaktu)
 • Výzva obcím 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213
 • Doplnění k Výzvě obcím 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 - MF vyhlašuje nový termín pro předkládání žádostí o dotaci nejpozději do 31.12.2014
 • Výzva obcím č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace - podprogram 298213

Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Výzva obcím č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2016)

Výzva č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 z podprogramu 298213 (.PDF, 168 kB)- Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Žádosti je nutné předložit Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování do 15. ledna 2016.


Doplnění k Výzvě obcím č. 2 - prodloužení termínu pro předkládání žádostí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách druhou „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ s termínem pro předložení žádostí o dotaci a dokumentaci pro registraci akce/projektu, případně pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsahu dle schválené dokumentace výše uvedeného podprogramu v termínu nejpozději do 5. prosince 2014. V roce 2015 bude využití těchto prostředků rozšířeno na obce celé České republiky, kde v souvislosti se suburbanizačním rozvojem vzniká potřeba neodkladně řešit zabezpečení potřebných kapacit v základním školství.

S ohledem na požadavky žadatelů, mj. také z důvodu časové náročnosti zpracování této dokumentace v souvislosti s právě proběhlými volbami do místních zastupitelstev, Ministerstvo financí vyhlašuje nový termín pro předkládání žádostí o dotaci nejpozději petra do 31.12. 2014.

Výzva obcím č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2015)

V termínu nejpozději do 5. prosince 2014. - Termín prodloužen nejpozději do 31.12. 2014.


Výzva obcím č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2014)

V termínu nejpozději do 11. června 2014.

 


Dokumentace k podprogramu 298213

Nejčtenější