Novinky

Programy kapitoly VPS

Informace Ministerstva financí k programům kapitoly VPS (Všeobecné pokladní správy).

ilustrace

Program 29821

Pravidla pro poskytování dotací z programu 29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

Program 29822

Pravidla pro poskytování dotací z programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Podprogram 29821300

Pravidla pro poskytování dotací z podprogramu 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.