Novinky

Právní rámce

odbor 26 - Majetkové daně, daň silniční a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Oceňování majetku
 • Regulace
 • Cenová mapa stavebních pozemků
 • Oceňovací vyhláška
 • Regulace trhu
 • Zákon o oceňování majetku
Aktualizováno 5. 1. 2017
 • Aktualizace obsahu - Vyhláška č. 356/2013 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství - CV č. 14/2013
 • Aktualizace obsahu - Vyhláška č. 450/2012 Sb. ze dne 31. prosince 2013 - (oceňovací vyhláška pro rok 2014)
 • Aktualizace obsahu - zveřejnění vyhlášky č. 441/2013 Sb. v Cenovém věstníku č.1/2014
 • Aktualizace obsahu - zveřejnění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
 • Doplnění k vyhlášce č. 199/2014 Sb. - zveřejněny oceňovací předpisy od 1.10.2014 (zákon o oceňování majetku, oceňovací vyhláška) - pracovní úplná znění
 • Publikována Vyhláška č. 344/2015 Sb. – Vyhláška MZ, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.; a publikována Příloha vyhlášky č. 298/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. (Vyhláška MZ)
 • Publikován Zákon č. 151/1997 Sb. a Vyhláška č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb.
 • Aktualizace - Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění
 • Zveřejnění vyhlášky č. 443/2016 Sb. - oceňovací vyhláška
 • Zveřejnění vyhlášky č. 432/2016 Sb. – Vyhláška MZ a přílohy vyhlášky č. 298/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zveřejněn - Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Úplné znění - Zákon č. 151/1997 Sb. 

Oceňovací předpis - Rok 2017

Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění
Obsahuje: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – úplné pracovní znění a Vyhlášku č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb.) – úplné pracovní znění

Vyhláška č. 443/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb.), nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017

Vyhláška č. 432/2016 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství
ze dne 15. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. - s účinností od 1. ledna 2017

Příloha vyhlášky č. 298/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. a vyhlášky č. 432/2016 Sb. (Vyhláška Ministerstva zemědělství): Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků a její doplnění MF o úpravy základních cen zemědělských pozemků (pásmové přirážky) podle přílohy č. 5 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pracovní znění

Oceňovací předpis - Rok 2016

Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění
Obsahuje: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb.)

 • Vyhláška Ministra financí č. 345/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
 • Vyhláška Ministra financí č. 53/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a vyhlášky č. 345/2015 Sb., nabývá účinnosti dnem 12. února 2016.

Oceňovací vyhlášky - Rok 2015

Vyhláška č. 344/2015 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství
ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - s účinností od 1. ledna 2016

Příloha vyhlášky č. 298/2014 Sb., ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. (Vyhláška Ministerstva zemědělství):
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků a její doplnění MF o úpravy základních cen zemědělských pozemků (pásmové přirážky) podle přílohy č. 5 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pracovní znění

Oceňovací vyhlášky - Rok 2014

Vyhláška č. 199/2014 Sb.
ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), s účinností od 1. října 2014.
včetně Oceňovací předpisy od 1.10.2014 (zákon o oceňování majetku, oceňovací vyhláška) - pracovní úplná znění

Vyhláška č. 441/2013 Sb.
ze dne 17. prosince 2013, k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), s účinností od 1. ledna 2014; publikována v Cenovém věstníku č.1/2014.

Vyhláška č. 356/2013 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství
ze dne 11. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů a a její doplnění MF o přílohu č. 5 - k oceňovací vyhlášce s účinností od 1. ledna 2014; publikována v Cenovém věstníku č. 14/2013.

Oceňovací vyhlášky - Rok 2013

Vyhláška č. 450/2012 Sb.
ze dne 5. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2013;  publikována v Cenovém věstníku č. 1 /2013.

Vyhláška č. 412/2012 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství
ze dne 16. listopadu 2012 s účinností od 1. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 358/2011 Sb. a její doplnění MF o přílohu č. 23 - ve znění vyhlášky č. 3/2008 Sb. v platném znění ; publikována v Cenovém věstníku č. 14/2012.

Oceňovací vyhlášky - Rok 2012

Vyhláška č. 387/2011 Sb.
ze dne 30.listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č.3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2012;  publikována v Cenovém věstníku č. 1/2012.

Vyhláška č. 358/2011 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství
ze dne 22. listopadu 2011, s účinností od 1. ledna 2012; kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb. a její doplnění MF o přílohu č. 23 - ve znění vyhlášky č. 3/2008 Sb. v platném znění; publikována v Cenovém věstníku č. 14/2011.

Oceňovací vyhlášky - Rok 2011

Vyhláška č. 364/2010 Sb.
ze dne 6. prosince 2010,kterou se mění vyhláška č.3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2011; publikována v Cenovém věstníku č. 1/2011.

Vyhláška č. 340/2010 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství
ze dne 26. listopadu 2010, s účinností od 1. ledna 2011; kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb. a její doplnění MF o přílohu č. 23 - ve znění vyhlášky č. 3/2008 Sb. v platném znění; publikována v Cenovém věstníku č. 14/2010.

 

Nejčtenější