Novinky

Vládní finanční statistika - 2012

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 29. 7. 2014 9:00
  • aktualizace údajů v tabulce č.1, 2, 3 a 4
  • aktualizace údajů v tabulce č.1, 2, 3 a 4

Veřejné rozpočty 2012


 
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 1 054 501 97 939 224 251 -122 285 1 254 406 368 215 -136 647 1 485 974
11 Daně 530 743 13 632 0 0 544 375 183 399 0 727 774
12 Sociální příspěvky 371 360 2 169 313 0 540 675 93 0 540 768
13 Dotace 113 996 67 115 52 878 -122 285 111 704 136 578 -136 635 111 647
14 Ostatní příjmy 38 402 17 190 2 060 0 57 652 48 145 -12 105 785
2 Výdaje na provozní činnost 1 130 507 102 836 229 593 -122 285 1 340 651 302 485 -136 647 1 506 489
21 Náhrady zaměstnancům 93 081 1 198 3 645 0 97 924 38 330 0 136 254
22 Užití zboží a služeb 55 104 2 294 2 556 0 59 954 62 515 0 122 469
24 Úroky 41 176 4 0 .... 41 180 3 374 -6 44 548
25 Běžné transfery 95 932 50 342 0 0 146 274 167 626 0 313 900
26 Dotace 286 207 4 900 0 -122 285 168 822 608 -136 635 32 795
27 Sociální dávky 481 265 2 222 769 0 704 036 124 0 704 160
28 Ostatní výdaje 77 742 44 096 623 0 122 461 29 908 -6 152 363
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -76 006 -4 897 -5 342 0 -86 245 65 730 0 -20 515
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV:
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 10 955 339 778 0 12 072 72 618 0 84 690
311.1 Fixní aktiva 10 898 335 778 0 12 011 70 982 0 82 993
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 10 0 0 0 10 23 0 33
314.1 Nevyráběná aktiva 47 4 0 0 51 1 613 0 1 664
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 563 2 308 112 0 3 983 8 337 0 12 320
311.2 Fixní aktiva 968 1 112 0 1 081 5 114 0 6 195
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 595 2 307 0 0 2 902 3 223 0 6 125
31 Čistý peněžní tok z investic do NFA (31=31_1-31_2) 9 392 -1 969 666 0 8 089 64 281 0 72 370
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -85 398 -2 928 -6 008 0 -94 334 1 449 0 -92 885
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a
depozit
-1 749 -1 471 168 -168 -3 220 -437 -1 836 -5 493
321x Domácí -1 573 -1 471 168 -168 -3 044 -435 -1 836 -5 315
322x Zahraniční -176 0 0 0 -176 -2 0 -178
323 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Čistá změna závazků 192 894 -719 -86 -168 191 921 9 551 -1 836 199 636
331 Domácí 135 510 -719 -86 -168 134 537 140 -1 836 132 841
332 Zahraniční 57 384 0 0 0 57 384 9 411 0 66 795
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 194 643 752 -254 0 195 141 9 988 0 205 129
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 109 245 -2 176 -6 262 0 100 807 11 437 0 112 244

aktualizováno: 24.7.2014
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 056 064 100 247 224 363 -122 285 1 258 389 376 552 -136 647 1 498 294
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 054 501 97 939 224 251 -122 285 1 254 406 368 215 -136 647 1 485 974
11 Daně 530 743 13 632 0 0 544 375 183 399 0 727 774
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 181 841 0 0 0 181 841 89 048 0 270 889
1111 Placené fyzickými osobami 92 649 0 0 0 92 649 44 551 0 137 200
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 89 192 0 0 0 89 192 44 497 0 133 689
1113 Jinde nezařazené 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 11 100 0 0 0 11 100 9 611 0 20 711
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 9 602 0 9 602
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 3 439 0 0 0 3 439 0 0 3 439
1134 Daně z finančních a kapitálových transakcí 7 661 0 0 0 7 661 0 0 7 661
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 9 0 9
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 337 619 13 632 0 0 351 251 84 737 0 435 988
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 194 727 0 0 0 194 727 78 235 0 272 962
11411 Daň z přidané hodnoty 194 727 0 0 0 194 727 78 235 272 962
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Spotřební daně 139 610 7 163 0 0 146 773 0 0 146 773
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 1 817 0 0 0 1 817 4 755 0 6 572
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 465 6 469 0 0 7 934 1 747 0 9 681
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 249 0 0 5 249 0 0 5 249
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 465 1 220 0 0 2 685 1 747 0 4 432
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 2 0 0 0 2 0 0 2
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 2 0 0 0 2 0 0 2
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 181 0 0 0 181 3 0 184
12 Sociální příspěvky 371 360 2 169 313 0 540 675 93 0 540 768
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 357 016 0 169 313 0 526 329 0 0 526 329
1211 Příspěvky zaměstnanců 71 717 0 50 4809 0 122 197 0 0 122 197
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 262 618 0 102 010 0 364 628 0 0 364 628
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 22 681 0 14 348 0 37 029 0 0 37 029
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 475 0 2 475 0 0 2 475
122 Ostatní sociální příspěvky 14 344 2 0 0 14 346 93 0 14 439
1221 Příspěvky zaměstnanců 959 0 0 0 959 0 0 959
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 13 242 0 0 0 13 242 0 0 13 242
1223 Imputované příspěvky 143 2 0 0 145 93 0 238
13 Dotace 113 996 67 115 52 878 -122 285 111 704 136 578 -136 635 111 647
131 Od zahraničních vlád 178 0 0 0 178 103 0 281
1311 Běžné 77 0 0 0 77 15 0 92
1312 Kapitálové 101 0 0 0 101 88 0 189
132 Od mezinárodních organizací 110 934 0 0 0 110 934 432 0 111 366
1321 Běžné 40 753 0 0 0 40 753 128 0 40 881
1322 Kapitálové 70 181 0 0 0 70 181 304 0 70 485
133 Od institucí vládního sektoru 2 884 67 115 52 878 -122 285 592 136 043 -136 635 0
1331 Běžné 2 074 32 020 52 878 -86 404 568 105 871 -106 439 0
1332 Kapitálové 810 35 095 0 -35 881 24 30 172 -30 196 0
14 Ostatní příjmy 38 402 17 190 2 060 0 57 652 48 145 -12 105 785
141 Příjmy z vlastnictví 19 508 1 135 274 0 20 917 8 384 -6 29 295
1411 Úroky 1 089 572 274 .... 1 935 1 712 -6 3 641
1412 Dividendy 15 393 0 0 0 15 393 1 981 0 17 374
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 702 0 0 0 2 702 2 509 0 5 211
1414 Příjmy z vlastnictví přisuzované pojištěncům 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 324 563 0 0 887 2 182 0 3 069
142 Prodej zboží a služeb 10 352 13 008 168 0 23 528 25 482 0 49 010
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 533 268 0 0 2 801 18 249 0 21 050
1422 Správní poplatky 7 569 12 672 168 0 20 409 6 956 0 27 365
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 250 68 0 0 318 277 0 595
1424 Imputovaný prodej zboží a služeb .... .... .... .... .... .... .... ....
143 Pokuty, penále a propadnutí 1 825 74 443 0 2 342 1 212 -6 3 548
144 Dobrovolné transfery jiné než dotace 1 383 2 732 0 2 117 11 230 0 13 347
1441 Běžné 1 074 2 0 0 1 076 10 189 0 11 265
1442 Kapitálové 309 0 732 0 1 041 1 041 0 2 082
145 Ostatní příjmy jinde nezařazené 5 334 2 971 443 0 8 748 1 837 0 10 585
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 563 2 308 112 0 3 983 8 337 0 12 320
311.2 Fixní aktiva 968 1 112 0 1 081 5 114 0 6 195
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 595 2 307 0 0 2 902 3 223 0 6 125

aktualizováno: 29.7.2014
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 141 462 103 175 230 371 -122 285 1 352 723 375 103 -136 647 1 591 179
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 130 507 102 836 229 593 -122 285 1 340 651 302 485 -136 647 1 506 489
21 Náhrady zaměstnancům 93 081 1 198 3 645 0 97 924 38 330 0 136 254
211 Mzdy a platy 69 868 896 2 751 0 73 515 29 000 0 102 515
212 Sociální příspěvky 23 213 302 894 0 24 409 9 330 0 33 739
2121 Skutečné sociální příspěvky 23 070 300 894 0 24 264 9 237 0 33 501
2122 Imputované sociální příspěvky 143 2 0 0 .... 93 0 ....
22 Užití zboží a služeb 55 104 2 294 2 556 0 59 954 62 515 0 122 469
23 Spotřeba fixního kapitálu .... .... .... .... .... .... .... ....
24 Úroky 41 176 4 0 .... 41 180 3 374 -6 44 548
241 Nerezidentům 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru 41 176 4 0 0 41 180 3 374 0 44 554
243 Institucím vládního sektoru 0 0 0 0 0 0 -6 -6
25 Běžné transfery 95 932 50 342 0 0 146 274 167 626 0 313 900
251 Veřejným společnostem 65 293 12 174 0 0 77 467 129 229 0 206 696
252 Soukromým společnostem 30 639 38 168 0 0 68 807 38 397 0 107 204
26 Dotace 286 207 4 900 0 -122 285 168 822 608 -136 635 32 795
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 5 0 5
2611 Běžné 0 0 0 0 0 5 0 5
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 32 779 0 0 0 32 779 11 0 32 790
2621 Běžné 32 779 0 0 0 32 779 11 0 32 790
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 253 428 4 900 0 -122 285 136 043 592 -136 635 0
2631 Běžné 190 301 1 974 0 -86 404 105 871 568 -106 439 0
2632 Kapitálové 63 127 2 926 0 -35 881 30 172 24 -30 196 0
27 Sociální dávky 481 265 2 222 769 0 704 036 124 0 704 160
271 Dávky sociálního zabezpečení 481 122 0 222 769 0 703 891 31 0 703 922
272 Dávky sociální pomoci 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Sociální dávky zaměstnavatelů 143 2 0 0 145 93 0 238
28 Ostatní výdaje 77 742 44 096 623 0 122 461 29 908 -6 152 363
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 33 0 34
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 77 741 44 096 623 0 122 460 29 875 -6 152 329
2821 Ostatní běžné výdaje 20 941 1 000 623 0 22 564 12 318 -6 34 876
2822 Ostatní kapitálové výdaje 56 800 43 096 0 0 99 896 17 557 0 117 453
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 10 955 339 778 0 12 072 72 618 0 84 690
311.1 Fixní aktiva 10 898 335 778 0 12 011 70 982 0 82 993
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 10 0 0 0 10 23 0 33
314.1 Nevyráběná aktiva 47 4 0 0 51 1 613 0 1 664
PENĚŽNÍ SALDO -85 398 -2 928 -6 008 0 -94 334 1 449 0 -92 885

aktualizováno: 29.7.2014
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 649 319 802 0 -183 1 649 939 114 961 -4 248 1 760 652
6302    Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303    Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 579 316 0 0 -183 1 579 134 14 283 -2 980 1 590 437
6304    Půjčky [6314+6324] 70 003 802 0 0 70 805 100 678 -1 268 170 215
631    Domácí 1 166 890 802 0 -183 1 167 510 56 294 -4 248 1 219 556
6312       Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313       Cenné papíry jiné než akcie 1 166 890 0 0 -183 1 166 708 7 495 -2 980 1 171 223
6314       Půjčky 0 802 0 0 802 48 799 -1 268 48 333
632    Zahraniční 482 429 0 0 0 482 429 58 667 0 541 096
6322       Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323       Cenné papíry jiné než akcie 412 426 0 0 0 412 426 6 788 0 419 214
6324       Půjčky 70 003 0 0 0 70 003 51 879 0 121 882

aktualizováno: 29.7.2014
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 139 899 100 867 230 259 -122 285 1 348 740 366 766 -136 647 1 578 859
701    Všeobecné veřejné služby 126 996 4 0 0 127 000 55 956 -12 712 170 244
7017       Transakce v oblasti veřejného dluhu 41 176 4 0 .... 41 180 3 374 -6 44 548
7018       Transfery obecného charakteru mezi různými
      úrovněmi státní a veřejné správy
12 213 0 0 0 12 213 493 -12 706 0
702    Obrana 33 908 0 0 0 33 908 317 -45 34 180
703    Veřejný pořádek a bezpečnost 62 220 0 0 -3 62 217 7 429 -561 69 085
704    Ekonomické záležitosti 158 143 89 757 0 -68 574 179 326 85 393 -6 516 258 203
7042       Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 47 649 36 420 0 -39 286 44 783 2 827 -566 47 044
7043       Paliva a energetika 2 835 99 0 0 2 934 1 493 -1 399 3 028
7044       Těžba a zpracovatelský průmysl 2 584 971 0 0 3 555 129 -18 3 666
7045       Doprava 42 198 52 015 0 -29 288 64 925 77 448 -3 520 138 853
7046       Pošty a telekomunikace 571 0 0 0 571 35 0 606
705    Ochrana životního prostředí 22 687 10 454 0 -116 33 025 34 447 -10 618 56 854
706    Bydlení a společenská infrastruktura 26 689 2 522 0 -661 28 550 28 347 -17 945 38 952
707    Zdraví 58 948 0 230 371 -52 878 236 441 9 583 -6 246 018
7072       Ambulantní zdravotní péče 733 0 .... 0 .... 4 187 0 ....
7073       Ústavní zdravotní péče 1 955 0 .... 0 .... 4 873 -3 ....
7074       Veřejné zdravotnické služby 53 342 0 .... -52 867 .... 363 -3 ....
708    Rekreace, kultura a náboženství 13 356 432 0 -53 13 735 28 249 -744 41 240
709    Vzdělávání 126 590 5 0 0 126 595 113 086 -84 991 154 690
7091       Preprimární a primární vzdělávání 89 .... 0 0 .... 20 734 -13 ....
7092       Sekundární vzdělávání 4 301 .... 0 0 .... 79 024 -2 572 ....
7094       Terciární vzdělávání 23 716 .... 0 0 .... 449 0 ....
710    Sociální věci 511 925 1 0 0 511 926 12 296 -2 509 521 713
   Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje
   nefinančních aktiv
-1 563 -2 308 -112 0 -3 983 -8 337 0 -12 320

Nejčtenější