Novinky

Ostatní dokumenty

Agenda a další informace v rámci harmonizace interního auditu.

ilustrace

Aktualizováno

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Ministerstvo financí vložilo 4.4.2017 do elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) Analýzu systému kontrol územních samosprávných celků po vypořádání připomínek mezirezortního připomínkového řízení.

Aktualizováno

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nahrazuje dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona částečně transponuje směrnici 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.